domingo, 1 de octubre de 2017

A PRIMERA DENTRATA D'O CURSO DOS MILL DEZISETE DOS MILL DEZIUEITO

Guen dìya à totz membros d'o grupet de nusatros.n'iste diya 1 d'Otubre ,dominche que n'antis eszelebró  o Diya d' Caudillo , cheneralismo d'os exercitos i ende agora s'en puet remerar per O diya d'a Independenzia de Catalunya, grazias a la manifica faina diplomatica d'o president d'o Gubierno Espanyol n' suyo goso per remerar os diyas pasatos an as siyals royo-gualdas ondiaban a'l pas d'o Caralsol.
Calerba remerar a os nuesos beisins catalans  bellas berdatz ta que no pas alezeten o suyo futur n'as falsas ideyas d'o pasau de la traza que fan bels recullidors d'as suyas manificas unibersidatz.
Ta ixo e  ta ells e totz nusatros mesmos m'e  permitito trasduzir o beniet testo d'o Eraldo descrito per G. Fatas:

Istorias entrelazatas: Aragón, Cataluña y Espanya