martes, 6 de diciembre de 2016

COMINZIPIO D'O CURSET

Ola a totz, emos aguardato dos meses pro a merescito ra pena, astí está nueso curset!
Maitin a ras 5 toz aguardo à totz os enteresatos.
Estara una sesion (n'arragonés dende o primer inte, fora ra berguenya)sinsa maistro   anque charraremos de muitos aspeutos que mos entresan .

REMERAZ' MAITIN TOTZ A CHARRAR N L'ISTI ANDALÁN A RAS DEZISETE -TRENTA!

No hay comentarios:

Publicar un comentario