martes, 22 de marzo de 2016

A ORA D'A PLANETA


Torre de El Salvador


Iste pasau cabo de setmana,s' a zelebrau a clamata "Ora d´0 Planeta".Totas as instituzions aragonesas s'an sumau un anyo mas a ra ora d'a planeta conbocada per WWF ta iste sabte, a ras 20.30, con o lema 'Agora ye o moment', a o que cada begada responden mas interpresas pribadtas, supermercaus y grans superfizies.
Manimenos en ista ocasión a 'Ora d'a planeta' ha pasau prauticament desaperzibida en a capital aragonesa a causa d'a fuerte tronada que s'ha aduenyau d'a ciudat en ixa francha d’inte.
O Gubierno d'Aragón ha amortau a suya siede de l'edificio Pignatelli, o Concello de Zaragoza a suya en a plaza d'o Pilar y a Universidat de Zaragoza a iluminazión esterior de l'edifizio Paraninfo.
Por a suya parte, l'Asociación d'Interpresarios d'Hotels de Zaragoza y a suya Provincia, s'incorpora por primer anyo a la iniziativa con fazions de difusión entre os suyos establimientos afiliaus, que a aconseguiu o compromis d'amortar as luzes d'os cartels luminosos asinas como d'as propias usinas.
O Concello de Teruel, un anyo mas, tamién s'adhiere a la campanya, conbidando a os ziudadans a que se sumen con chicotas fazions y amortando beluns d'os puestos mas emblematicos. En a ciudat, tamién s'an quedau sin iluminazión a Seu, a Ilesia de Santo Martín e la Torre d'o Salvador.
En Uesca, o Concello ha amortau a iluminación d'a frontera d'o Casino y a Diputación a de totz os suyos edifizios instituzionals, mientres que en a localidat oscense de Chaca o Conzello no a iluminau pas o fosal d'a Ciudadela ni as fronteras d'a Seu, Torre d'o Reloch y Casa Consistorial.
A Ora d'a Planeta 2016' quiere clamar o ficacio sobre feitos transcendentals que fan encara mas urchent l'acción, como a sinyatura de l'Alcuerdo de París d'o pasau mes d'aviento, que ubre o camín ta que o calentamiento global no exceda os 2 graus centígrados, u que 2015 aiga estau l'anyo mas calido dende que i hai rechistros.
A iniziativa d'amortar as luzes, que prenzipió fa dez anyos en Sidney como un cenyo simbolico ta clamar o ficacio sobre o cambeo climatico, s'ha conbertiu en un d'os mayors mobimients ambientals d'a istoria.
En 'a Oora d'a Planeta' de 2015 participoron mas de 7.000 ciudatz de 172 países, 2.000 colechios, amortoron as suyas luzes 10.400 monumentos y edificios emblematicos, se realizoron 620.000 accions individuals y se celebroron uns 70.000 eventos en a nueit.
En Espanya mas de 260 ciudatz, incluindo todas as capitals de provinzia, amortoron as suyas monumentos mas emblematicos como símbolo de luita contra o cambeo climatico.Resultado de imagen de cambio climatico 2015,Resultado de imagen de cambio climatico 2015

No hay comentarios:

Publicar un comentario