domingo, 26 de abril de 2015

TRIONFO TOTAL

Asinas cale dixir  d'a setmana de zaga.Totz goyosos  dimpues d'as autibitats programats.
Iste bierns se'n renderan os premis de poesiya!Donatz os poemas ta Chusen u Lola o lluns u mars.
Grazias ta Totz (i especialment ta Marco) por a buesa colaborazion.

Remembratz ; estamos lluitant solament ta ra superbibenzia de nuesa fabla millenaria. Puis que estamos aragoneses i fa goy a nusatros!


No hay comentarios:

Publicar un comentario