domingo, 26 de abril de 2015

TRIONFO TOTAL

Asinas cale dixir  d'a setmana de zaga.Totz goyosos  dimpues d'as autibitats programats.
Iste bierns se'n renderan os premis de poesiya!Donatz os poemas ta Chusen u Lola o lluns u mars.
Grazias ta Totz (i especialment ta Marco) por a buesa colaborazion.

Remembratz ; estamos lluitant solament ta ra superbibenzia de nuesa fabla millenaria. Puis que estamos aragoneses i fa goy a nusatros!


viernes, 17 de abril de 2015

SETMANA DE L¡ARAGONES N' L' ANDALAN (SETMANA DE SAN CHORCHE 2015)

A seguente setmana bi abra muitas autibitats n' l'Isti ta os escolanos de o primer  i segun ran d'ESO:

  • charradas d' imersion 
  • leuturas n'aragones
  • poesiya 
  • rezetas
  • etc.

Estaran os diyas 20 i 21 d'April. Estatz agudos!