martes, 20 de enero de 2015

ISTA BA SER A PRIMER DENTRADA D'O BLOG

Dende iste chusto moment , n l'Institut Andalan de Saragosa bi a una pachina ta espresa-se n'aragones. Si fa  goy a tu , escriu una fuella i nusatros ra publicarem.
Sia bienbenut iste blog!Llarga bida ta l'aragones! A meba llengua no dixaperexera fins  io dixapareixa.L'aragones se tornará una  llingua biba , lluitems ta itxo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario